Ο Μάγος των Ατζέκων

by Apollo Spiliotis

Σαν τους Ατζέκους  εγκατέλειψε ο Θεός

στην άρνηση του βασιλιά να θυσιάσει

το γιο του τον πρωτότοκο, ως είχε υποσχεθεί,

τρόμος και φόβος  μέσα στις καρδιές τους   φώλιασε.

Κι ο μάντης που προφήτευε το μέλλον,

πρόβλεψε τους θεϊκούς θυμούς.

Εκλήθη τώρα και χρησμό να δώσει

τι θα απογίνουνε χωρίς θεούς.

Πάλεψε μάταια στου φεγγαριού τη χάση,

να ευμενίσει τον οργισμένο το Θεό.

Στην έκστασή του κάποιο ουράνιο σημάδι

εφάνη, σαν ερχομός ..... με υποταγή.

Μετά χαράς τους αναγγέλλει πως θα

γυρίσει ο θεός αφού γεμίσει το φεγγάρι

την πρώτη του άλλου του μηνός.

Και αλήθεψε του μάγου η προφητεία!

Χαρά σκορπίστηκε στους δρόμους,

και φως  πλημμύρισε εξ  Άνω στις καρδιές  τους.

Βωμούς εκτίσανε καινούργιους στον θεϊκό τον ερχομό.

 Ήλθε για πάντα ο θεός.

Και ο Cortez απεβιβάσθη την πρώτη μέρα εκείνου  του μηνός.