Την Ωραιότητα

by Apollo Spiliotis
Στην  Βασιλική
Η αλήθεια φτιάχνει φωλιά

τα δικά σου τα μάτια

που τα κάνει να λάμπουν

με αόρατο φως μάτια καστανά.

Έχουν τύχει θεϊκής ευλογιάς

την γαλήνια όψη να έχουν

το ανθρώπινο βλέμμα θωρώντας

να εκφράζουν παλμούς αληθείας.

Το λευκότατο πέπλο συμπληρώνει

το αγνό της καρδιάς

καθήν  ώραν η αγνή σου ψυχή

κλίνει γόνυ μπρος εις τα Θεία.

Οι άγγελοι εψάλλαν γλυκά τ’ Ωσαννά

κι ωραία η παρθένα οδηγείτο

μπρος στο Άγιο Βήμα

το μυστήριο του γάμου καθώς ετελείτο

«Το υπέρλαμπρων της Αγνοίας»

τα χερουβείμ εκτελούσαν μυστικά

στα λευκά στολισμένους είδα αγγέλους

κι’ ήταν όλα σωστή Πασχαλιά.

Ήταν θαύμα!! Με θεία πνοή ενώθη

σ’ ένα η ψυχή μας  και Θεού ευλογία.

 Φυλακτό στη ζωή μας.